Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Landslinje skiskyting
Johannes Thingnes Bøe og Kong Harald. Foto NRK

Johannes Thingnes Bøe og Kong Harald. Foto NRK

Landslinje skiskyting ved Stryn vidaregåande skule

Frå skuleåret 2017-18 vart det oppretta landslinje i skiskyting ved Stryn vidaregåande skule. Tilbodet er knytt til vg1 studiespesialisering, og det er 10 elevplassar. Landslinje betyr at søkjarar frå heile landet konkurrerer på lik linje om plassane, det vil seie at søkjarar frå Sogn og Fjordane ikkje vert tekne inn før søkjarar frå andre fylke.

Dersom du ønskjer å søkje dette landslinjetilbodet finn du det under vg1 studiespesialisering på vigo.no.

Hugs at du også må søke i Vigo til eigen fylkeskommune.

Du må også sende tilleggsskjema direkte til Stryn vidaregåande skule.
Søknadsskjemaet ligg i Wordformat på hovudsida til Strynvidaregåande skule -snarvegar Søkje skuleplass. Sjå dokument nederst på sida.
 

.

 

 

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Hans Martin Gjedrem
faglærar skiskyting
918 59 101
 
Hans Martin Gjedrem.jpg 
 
 
Anders Vonheim
faglærar skiskyting
464 51 551
 
Anders Vonheim .jpg

Relaterte lenker