Stryn vidaregåande skule
Ungt entreprenørskap: Nokre av prisvinnarane frå Stryn vidaregåande skule. Framme: Kaisa Wemby, Sonja Øvre-Flo, Daniel Rochak Brekke Bak frå venstre: Jonas Trygve Flåm Røberg, Fredrik-Elias Stokke Melheim, Jakob Bø, Marcus Watral Garlid, Tobias Brendefur, Peter Marquard Frausing, Diogo Do Vale Parcerias.  Foto: Stryn vgs

Dryss av prisar til Stryn vidaregåande skule!

14. februar 2019

Årets yrkesmeisterskap gikk av staben på Eid idag.Resultat; beste yrkessjåfør Eirik Sæten, beste logistikkarbeidar Andrine Støverstein, beste betongarbeidar Kjetil Myklebus. Årets entreprenørskapslærar Sonja Øvre- Flo, Stryn vgs. Blås reint UB fekk 1.plass for beste marknadsføringstiltak og NoPlastUB vart beste HR- bedrift. Vi er kjempestolte og Gratulerer alle!

Revebjelle

IKT lærlingar

14. februar 2019

Ynskjer du ein spanande lærestad i faga IKT-servicefag eller dataelektronikar? Då kan vi tilby læreplass hjå IKT drifts- og utviklingstenesta i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vi har til ei kvar tid ca. 15 lærlingar i staben. I år skal vi ta inn inntil 8 nye lærlingar.

Service og samferdsel  Foto: Therese Dispen

Utdanningsval 9.klasse

14. februar 2019

Vi ønskjer 9.klasse elevane i Nordfjord velkommen til hospiteringsdagar 4. og 5.mars

Begge dagane startar kl. 10.00 og avsluttar kl. 14.00

Mandag 4.mars er det oppmøte i Auditoriet ( Bruk hovudinngangen til Kantina)

Billedtekst: Ingeborg Lid Berget forskar på matematikk i 2P. Elevane er frå venstre: Nanda Van Kessel, Daniel Rochak Brekke, Mathias Pacheco Valle Grodås og Peter Marquard Frausing.  Foto: Per Ingebrigt Karbø

Korleis skal vi best lære elevane matematikk?

05. februar 2019

Det lurer Ingeborg Lid Berget frå Høgskulen i Volda på. Ho er i gang med eit storstilt forskningsprosjekt; Undervisning i praktisk matematisk modellering. På Stryn vgs har ho overvaka undervisninga i matematikk 2P i dette emnet  i år og i fjor. 

Blås reint: Peter M. Frausing, Kaisa Vollsnes Wemby og Diogo Parcerias i elevbedrifta «Blås Reint UB» skal marknadsføre og selje promilletestarar og gje ein del av inntektene til rusførebyggjande tiltak i Stryn. Dei har og sikra seg mentorhjelp i Even Dispen (t.v.) ved Nordfjord Trafikk og Jørn Sønsterudbråten i Fagre Stryn AS (t.h.).  Foto: Roger Oldeide

Ungdomsbedrifta "Blås reint" set fokus promillekøyring

05. februar 2019

Bedrifta skal marknadsføre alkometer under slagordet «Ikkje la hjula trille før du er utan promille». Inntektene frå salet skal gå til lokale rusførebyggjande tiltak.

Gunn Kristi Tvinnereim   Foto: Fjordingenk

Gull til Gunn Kristi på Norgescupen i skiskyting!

05. februar 2019

Gode plasseringar også til Simon og Bendik!  Vi gratulerer!

Magnus Midthjell Gjørven   Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Veksling mellom opplæring i skule og bedrift gir betre gjennomføring

27. januar 2019

FAFO legg fram positive resultat etter det 4-årige forsøket med veksling mellom opplæring i skule og bedrift. Stryn vidaregåande skule har vore med i Udir. sitt forsøksprosjekt.

Les meir om forskingsresultatet. 

Peter Frausing (Dagleg leiar), Kaisa Vollsnes Wemby (Sals- og marknadsansvarleg), Diogo Vale Parcerias (Økonomiansvarleg).  Foto: Somja Øvre-Flo

«Blås reint UB» satsar på IA arbeidet i bedrifta!

27. januar 2019

Ungdomsbedriftene våre ønskja å registrere seg som Inkluderande arbeidslivsbedrifter, og i den forbindelse fekk dei denne veka IA-kurs av Per Kinden i regi av NAV.

1BAA på besøk til Jølstra kraftverk   Foto: Ørjan Molnes Olsen

Lærerikt og spennande, tunnel og betongarbeid på YIT Jølstra kraftverk

27. januar 2019

Elevane på Vg1 Bygg - og anlegg  sjå korleis tunnel- og betong arbeid vert utført i praksis, dei fekk treffe arbeidarane og fekk sett på maskiner og utstyr. Det vart og tid til brakkebesøk med lunch.

Elevar ute på Kåre Rosethsplass

Invitasjon til open skule

21. januar 2019

Stryn vidaregåande skule inviterer elevar i 10.klasse, foreldre og tilsette ved ungdomsskulane i Nordfjord til open skule torsdag 31.januar kl. 18- 20.30