25 års teneste i Sogn og Fjordane fylkeskommune


Randi Bjørset, Liv Elisabet Rygg, Per Ingebrikt Karbø og Styrkår Kvame vart sist fredag heidra med gullkolkke for 25 år teneste.
Rektor Kirsti Horne overrekte gullklokkene på vegne av fylkeskommunen.

klokke