9 ungdomsbedrifter etablert på Stryn vidaregåande skule


Sist tirsdag vart det etablert heile 9 ungdomsbedrifter på Stryn vidaregåande skule.
8 av bedriftene er på Bygg- og anlegg knytt opp mot ulike byggoppdrag. Ei av bedriftene på Service og samferdsel.
Eivind Husabø og Holger Aasen frå Ungt Entreprenørskap var på skulen og bistod elevar og lærarar i arbeidet.

m