• Vg1 Bygg- og anlegg  Foto: Johanne Elisabett Sørdal

  Engasjerte elevar i regnveret

  I dag stod nivellering på timeplanen til elevane på vg1 Bygg- og anlegg. Nivellering er den mest nøyaktige forma for høgdemåling. I regnveret nytta elevane kantina for å øve seg i praksis.

 • Øvelse i Lodalen[1]

  Praksisnær øving

  Tirsdag kveld var 39 elevar frå klassane 1SEA, 1TPA og 2HAA med som markørar på ei stor fellesøving i Lodalen for redningsetatane. Elevar frå 2HAA stod også for sminking av markørane.

 • Tre elevar på byggfag i arbeid

  Lærlingsamling 2019

  Fylkeskommunen inviterer lærlingar og lærekandidatar som har teikna lærekontrakt i 2019 til lærlingsamling i Stryn 3.oktober for å ta opp aktuelle tema for læretida.

Fleire saker ›