Sven Flo og Amalie Flo

Amalie Flo beste lærling i helsearbeidarfaget

Dyktige lærlingar viste sin fagkunnskap og sine ferdigheiter i kommunemesterskapet på Stryn vidaregåande skule. Arrangementet var i regi av Nordfjord Opplæringskontor.Ordførar Sven Flo gratulerte.