Hopp til hovedinnhold

Skulestart 2024

Elevmentorane ved Stryn vgs skuleåret 2024/2025. Foto Stryn vgs

Første skuledag er det oppstart for alle i kantina kl 9. Her blir det litt felles informasjon før klassane går til basisrommet sitt saman med kontaktlærar. Før den tid, må du hugse å takke ja til tilbod til skuleplass (dersom du ikkje har lagt inn automatisk svar).

Viktige ting å hugse på:

Elevmentorane våre

På bildet over ser du dei nye elevmentorane våre. Dei har vore gjennom opplæring for å kunne ta i mot deg på beste måte når du møter på skulen i august. Kvar klasse får tildelt sine mentorar, desse arbeider aktivt for å fremje det psykososiale læringsmiljøet i klassen og på skulen. 

Vi ser fram til å møte deg måndag 19. august!