Auka eksamensgebyr til privatisteksamen


Frå 2015 blir det auka eksamensgebyr for privatistar. Dersom du melder deg opp til eksamen og ikkje har tatt faget tidlegare, er gebyret på 1000 kroner. Har du tatt faget før og vil forbetre karakteren din, er prisen 2000 kroner.