Stryn vidaregåande skule
Bedritsattestar til entreprenørskapsklassen Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Bedritsattestar til entreprenørskapsklassen Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Bedriftsattestar til entreprenørane

Elevane på studiespesialisering som har teke Entreprenørskapsfaget dette skuleåret fekk i går utdelt attestar av Holger Aasen frå Ungt Entreprenørskap. Faget har vore gjrennomført i samarbeid med lokalt næringsliv og faglærar Sonja Øvre-Flo.