Biologi Eid og Stryn   Foto: Eid vgs

Biologi Eid og Stryn Foto: Eid vgs

Biologi - med felleslæring i Nordfjord

Biologi Nordfjordfag og elevar frå Eid og Stryn vgs har vore på ekskursjon til verna kystlynghei i Vågsøy. Spreke elevar som nådde Brurahornet, og fekk gjort feltarbeid med artsamling og vassanalysar.