Vg1 Bygg- og anlegg   Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Vg1 Bygg- og anlegg Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Bli lærling

Ein lærling er ein arbeidstakar under utdanning. Du går då i lære i eit fag som fører fram til eit bestemt yrke som gir fag- eller sveinebrev. Les her for meir informasjon.