Stryn vidaregåande skule

Broderkjede på Kåre Roseths plass


På skuleavslutninga 20. juni 2014 danna elevar og tilsette på Stryn vidaregåande skule broderkjede i spiralformasjon for å vise vår støtte til demokratiet. Det var på dagen 200 år og 1 månad sidan Eidsvollsmennene danna Broderkjede.

Broderkjede på Kåre Rosets plass og ropte "Enig og tru til Dovre fell".
Vi nytta også høve til å markere samhold, vennskap og kjærleik for for oss alle og for framtida.

juni 14