Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Bygg- og anleggsteknikk
Elevar på byggfag 2016/2017

Foto: Stryn vidaregåande skule

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk er eit godt val om du har praktisk sans, er nøyaktig og har godt handlag.

På utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk tilbyr Stryn vidaregåande skule følgjande programområde:

Yrkesfagleg opplæring fører fram til eit yrke og gjev yrkeskompetanse med eller utan fag- eller sveinebrev. Du kan gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år, eller du kan ta vidare utdanning, t.d. ved fagskule. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse om du vil studere vidare ved høgskule eller universitet.

Les meir om bygg- og anleggsteknikk og moglegheiter for yrkesvegar og vidare utdanning på vilbli.no; bygg- og anleggsteknikk.