Stryn vidaregåande skule

Bygg- og anleggsteknikkDu som vel bygg- og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, vere nøyaktig og ha godt handlag. Du bør vere sjølvstendig, men bør òg kunne arbeide i team, sidan mange bygg- og anleggsprosjekter krev nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper.Utdanningsprogrammet omfattar produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg med tilhøyrande tekniske installasjonar, der det blir stilt strenge krav til kvalitet og sikkerheit.

Utdanningsprogram

Presentasjon