Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Bygg- og anleggsteknikk/Dei ulike yrka

Dei ulike yrka

Når du har fullført og bestått opplæringa med fagbrev legg det grunnlag for ulike yrke.