Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag/Dei ulike yrka

Dei ulike yrka

Fullført og bestått opplæring med fagbrev fører  deg fram til følgjande yrke:

Fagbrev innan helsearbeidarfaget legg grunnlaget for vidare og høgare utdanning innan mange spennande og attraktive yrke.