Stryn vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Sal, service og reiseliv/Dei ulike yrka

Dei ulike yrka

Fagbrev innan dei ulike yrka legg grunnlag for vidare og høgare utdanning med spennande karrieremulegheiter.

Fullført og bestått opplæring med fagbrev fører  deg fram til følgjande yrke: