Foto Bjarne Husevåg

Foto Bjarne Husevåg

Dei vidaregåande skulane samla til felles planlegging

Onsdag 16.august var det felles planleggingsdag for dei vidaregåande skular i Nordfjord Eid. Tema for dagen var digital satsing for tilpassa opplæring og auka læringsutbytte.