Qr-kode

Digital lånekontrakt

For å få låne bøker på biblioteket, må alle signere på lånekontrakt. I år er kontrakta digital.

 

Trykk her  eller skann Qr-koden for å kome til det digitale skjemaet. Du må bruke MinID/BankID for å signere (skjema for elevar under 18 år må også signerast av føresette).