Stryn vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar/Drømmeskolen

Drømmeskolen

Drømmeskolen - ein tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i skulen

Drømmeskolen er utvikla av Voksne for Barn. Det er ein modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregåande skular, ut i fra eit helsefremjande perspektiv. Modellen omfattar heile skulen. Målet er å skape eit læringsmiljø der elvane opplever å bli sett, får brukt ressursane sine og der den psykiske helsa til den enkelte elev vert fremja.

elevmentorar .jpg

Drømmeskolen er eit godt tiltak når skulen ønskjer å:

  • gi rammer og verktøy for eit heilheitleg arbeid med det psykososiale læringsmiljøet i skulen
  • auke kompetansen hos tilsette om korleis ein kan jobbe for et godt psykososialt miljø
  • styrke relasjonen mellom elevar og mellom elevar og tilsette
  • styrke elevane si tilhørigheit, deltaking, meistring og motivasjon
  • auke elevane sin motivasjon for å fullføre og bestå
  • bruke elevane som ressursar i eit systematisk arbeid for å fremje eit godt psykososialt læringsmiliø

Kontakt

Anders Magne Bruvoll
Rektor
995 24 511
 
Anders Bruvoll.jpg
 
Therese Dispen
Miljøkoordinator
415 30 797
 
Therese Dispen .jpg

Relaterte lenker