Stryn vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar/Drømmeskolen

Drømmeskolen

Drømmeskolen - ein tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i skulen

Drømmeskolen er utvikla av Voksne for Barn. Det er ein modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregåande skular, ut i fra eit helsefremjande perspektiv. Modellen omfattar heile skulen. Målet er å skape eit læringsmiljø der elvane opplever å bli sett, får brukt ressursane sine og der den psykiske helsa til den enkelte elev vert fremja.

elevmentorar .jpg

Drømmeskolen er eit godt tiltak når skulen ønskjer å:

  • gi rammer og verktøy for eit heilheitleg arbeid med det psykososiale læringsmiljøet i skulen
  • auke kompetansen hos tilsette om korleis ein kan jobbe for et godt psykososialt miljø
  • styrke relasjonen mellom elevar og mellom elevar og tilsette
  • styrke elevane si tilhørigheit, deltaking, meistring og motivasjon
  • auke elevane sin motivasjon for å fullføre og bestå
  • bruke elevane som ressursar i eit systematisk arbeid for å fremje eit godt psykososialt læringsmiliø
Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Anders Magne Bruvoll
Rektor
995 24 511
 
Anders Bruvoll.jpg
 
Therese Dispen
Miljøkoordinator
415 30 797
 
Therese Dispen .jpg

Relaterte lenker