Stryn vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen

Eksamen

Skriftleg eksamen for elevar våren 2021 er avlyst
Å gjennomføre eksamen skal gje kandidaten høve til å vise kompetanse i så stor del av faget som mogleg. For å sikre at kandidaten får vist sine kunnskapar og ferdigheiter, skal eksamensforma være føreseieleg og kjent.

Nettressursar

Her finn du nettressursar som kan brukast under eksamen

Kontakt

Eksamensansvarleg:

Helen Hjertaas

helen.hjertaas@vlfk.no

415 30 832

Relaterte lenker