Elev og lærlingombodet kjem på besøk


Tirsdag 8.april kjem Venke Nordeide til Stryn vidaregåande skule.Venke skal orientere og rettleie VG2 elevane på yrkesfag om rettar og plikter dei har som elevar og lærlingar.

ve

Elev- og lærlingombod i Sogn og Fjordane

Kva kan ombodet gjere for deg som elev eller lærling?

  • Bidra til å styrke medverknad i opplæringa.
  • Informere om rettar og plikter.
  • Ivareta dine interesser.
  • Gje råd og rettleiing.

Kven kan kontakte ombodet?
Elevar, lærlingar, lærekandidatar, føresette og andre som har spørsmål eller saker som de ønskjer å ta opp. Du kan trygt kontakte ombodet, som har teieplikt!

Kvar kan du treffe ombodet?
Venke Nordeide er tilsett som ombod for elevar og lærlingar
Telefon: 995 41 913
E-post: venke.nordeide@sfj.no

Adresse:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Fylkeshuset, Askedalen 2
6863 Leikanger

Plakat som kan skrivast ut og distribuerast (PDF)

Døme på saker frå elevar (PDF)

Døme på saker frå lærlingar (PDF)

Nyttige lenker:
www.vilbli.no
www.utdanning.no
www.kunnskapsloeftet.no
www.ungtransport.no
www.utdanningsdirektoratet.no