Stryn vidaregåande skule

Elev- og lærlingombodet

Elev- og lærlingombodet i Sogn og Fjordane
Vidaregåande opplæring
Kva kan ombodet gjere for deg som elev eller lærling?
  • Bidra til å styrke medverknad i opplæringa
  • Informere om rettar og plikter
  • Ivareta dine interesser
  • Gje råd og rettleiing
  • Motivere til samfunnsengasjement
  • Arbeide med mobbesaker
Kven kan kontakte ombodet?
Elevar, lærlingar, lærekandidatar, føresette og andre som har spørsmål eller saker som de ønskjer å ta opp. Du kan trygt kontakte ombodet, som har teieplikt!
Kvar kan du treffe ombodet?
Elev- og lærlingombod Venke Nordeide kan du kontakte på følgjande måte:
Telefon: 995 41 913
E-post: venke.nordeide@sfj.no

Venke Nordeide
Adresse:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Fylkeshuset, Askedalen 2
6863 Leikanger