Stryn vidaregåande skule
Elev PC

Elev-PC skuleåret 2020-21

6.juli opnar Vestland fylkeskommune for bestilling av elev-pc.

Alle elevar som skal starte på vidaregåande opplæring i Vestland fylke må ha eigen PC. Elevane kan velje å bruke eigen PC eller kjøpe ny PC. For dei som ønskjer å kjøpe ny PC, har Vestland fylke etablert ei innkjøpsordning der nye elevar på VG1 kan kjøpe subsidiert PC.

På heimesida til Vestland fylkeskommune vil ein finne meir informasjon om val av PCar, tilgjengelege modellar, kjøpsvilkår og lenke til bestillingsportalen.

Lenke til den fylkeskommunale nettsida om Elev-PC for skuleåret 2020/2021