Computer Cat Foto: Flickr

Elev-PC

Alle Vg1-elevar skal stille med berbar datamaskin frå første skuledag. Sogn og Fjordane fylkeskommune gir stønad til kjøp av berbar pc gjennom sine ordningar til elevar som startar i Vg1 for første gong. Klikk her for meir informasjon.