Stryn vidaregåande skule

Elevar frå Stryn vidaregåande skule med i viktig naturforsking


Stryn vidaregåande skule er ein av tre skular i Sogn og Fjordane som deltok i Forskingskampanjen 2013.
Elevane jakta på små krepsdyr. Nokre var sjeldne, andre var lite kartlagde.

Les sluttrapporten frå Foskingsrådet på neste side.

Sluttrapport fra Forkningskampanjen:
Skoleelever fant sjeldne dyr
I Forskningskampanjen 2013 jaktet skoleelever fra hele landet på ørsmå krepsdyr. Dafniejakten resulterte i 175 innsendte prøveglass fulle av smådyr. Noen var sjeldenheter, andre var svært dårlig kartlagt før skoleelevenes forskningsinnsats.
Den årvisse Forskningskampanjen arrangeres av Forskningsrådet i samarbeid med Nettverk for miljølære. Nå er sluttrapporten klar.
- Det er 130 kjente arter av slike små krepsdyr i Norge. Elevene fant 75 av dem, altså ble 58 prosent av alle kjente arter av krepsdyr funnet i kampanjen, forteller årets fagekspert, forskeren Bjørn Walseng ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Noen prøveglass inneholdt over 10 000 individer. Og i enkelte prøver lå det bonusdyr til forskerne.
- Det har vært ordentlig moro. Kartlegging i dette omfanget ville være utenkelig for oss å gjennomføre. Kampanjen har betydd god drahjelp for oss ferskvannsforskere, forteller forskeren.
Elevenes funn kan få betydning for rødlisten
Alle dyr som ble sendt inn ble undersøkt av Walseng, som fikk en gigantisk jobb ved lupen på laboratoriet.
Kart
Elevene skulle spesielt være på utkikk etter tre typer dafnier som forskerne ønsker å vite mer om utbredelsen av. To av dem ble funnet ca 30 steder hver. Men den tredje ble ikke funnet i det hele tatt.
- Det er en sjelden art. Kanskje er den så sjelden at den bør stå på rødlista over truede arter, men for å være sikre må vi undersøke flere svabergdammer, forteller Walseng.
Elevene har gjort en solid og verdifull forskningsinnsats for norsk naturforskning, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén. Han peker på at elevenes innsats har gitt kunnskap om hvor utbredt flere arter er. ? Dette elevarbeidet vil være verdifullt når listen over utrydningstruede dyrearter skal fornyes. Jeg håper også at kampanjen har gjort elevene nysgjerrige på forskning og at mange av dem vil fortsette å forske.
Bonus til forskerne
Daphnia pulex. (Illustrasjon: Georg O.Sars) Noen av skolene ga også forskerne drahjelp i et annet prosjekt da det viste seg de hadde funnet muslingkreps og såkalte harpactoider. Disse ble beskrevet av forskeren Georg O. Sars på 1800-tallet, men etter hans død har ingen fulgt opp arbeidet. Siden artene er så dårlig kartlagt har NIVA og NINAnylig fått i oppdrag å kartlegge dem bedre. Gjennom forskningskampanjen fant skolene muslingkreps i 40 dammer og harpactoider i ni dammer.
- Dette er veldig verdifulle bidrag i vårt prosjekt, sier Walseng.
Kunnskapen som elevene har skaffet til veie vil komme til nytte på flere vis. Alle innsendte dyr der artsbestemmelsen er bekreftet av forsker, er allerede blitt overført til de offisielle artskartene hos Artsdatabanken. Informasjon om flere arter der datagrunnlaget var tynt, vil dessuten inngå i kunnskapsgrunnlaget når Norsk rødliste for arter skal oppdateres i 2015.