Stryn vgs

Stryn vgs

Elevmentorane for skuleåret 2017-18

Årets elevmentorar er skolerte og klare til å møte spesielt alle Vg1 elevane som kjem til Stryn vidaregåande skule..