Foto: Kjell Anders Waage-Pettersen

Foto: Kjell Anders Waage-Pettersen

Elevmentorane for skuleåret 2018-19 er klare!

I går hadde miljøkoordinatoren vår Therese Dispen og ressursgruppa opplæring av elevmentorane til neste skuleår.