Stryn vidaregåande skule

Elevrådet ved Stryn vidaregåande skule 2015-16

Det nye elevrådsstyret er på plass!
Lena Lunde Vinsrygg er leiar og har med seg desse i styret: Siri Nikoline Hegna Tenden, Stine Flo Muri, Reidun Ulvedal, Cathrine Breidablik, Eivind Sunde Egge Wangen og Peder Skåden.
Lykke til!


elevråd


Elevrådet er samansett av valde representantar frå alle klassane på skulen.
I elevrådet skal representantane ta opp evt. problemstillingar frå dei ulike klassene og fatte vedtak.

Elevrådet 2015-16

Klasse

Tillitsvalt

Vara

1BAA

Albert Fure

Anders Flore

1BAB

Bjørnar Taraldset

Ruben-Olai Tytingvåg

1HOA

Erikke Ingeborg Lunde

Ina Malen Nygård Leite

1SEA

Tilde-Andrea Stensaker

Kristoffer Arnes

1STA (1)

Erik Gjerde Stølen

Stine Fjellkårstad

1STA (2)

Thurkka Sofie Velalakan

Marcus Vangberg

1STB (1)

Frida Dragsund

Sayana Gnanasegaram

1STB (2)

Peder Skåden (Styremedl.)

Geir Ola Tvinnereim

2BYA

Andreas Svoren Strand

Ole Marius Lunde

2HAA

Stine Flo Muri (Styremedl.)

Julie Krogh Sæten

2SSA/RLA

Siri N. Hegna Tenden (Styremedl.)

Ola C Helgesen Haugen

2TLA

Eivind S. E. Wangen (Styremedl.)

Eskil Flo

2STA (1)

Vegard Aaland

Grim Nygård

2STA (2)

Reidun Ulvedal (Styremedl.)

Andrine Langebeck

2STB (1)

Cathrine Breidablik (Styremedl.)

Miriam Flo

2STB (2)

Jonas Lunde Sætre

Sander Vallebæk Vik

3STA (1)

Guro Valheim

Kamilla Katrin Rake

3STA (2)

Lena Lunde Vinsrygg (Elevrådsleiar)

Vilde Kjøsnes

3IDA (1)

Julian Hove

Torgeir Hauso

3IDA (2)

Olivia Bakkebø

Tonje Veum Stølen


Har du ei sak du vil at elevrådet skal behandle?
Melding av elevrådssaker skal skje til sekretær, elevrådsleiar
eller miljøkoordinator Therese Dispen.

Elevrådet har eit elevrådsstyre som førebur alle saker som skal opp i elevrådet, og tek avgjerder på hastesaker.