Hospitering 10.klasse i Nordfjord    Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Hospitering 10.klasse i Nordfjord Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Elevundersøkinga 2019

Alle elevane skal gjennomføre Elevundersøkinga i løpet av veke 47 og 48. Undersøkinga er eit viktig redskap for utvikling av skulen vår, og gir skulen nyttig informasjon om korleis elevane har det. 

Under finn du lenkjer med informasjon til elevar og til foreldre/føresette:

Info til elevane.pdf

Info-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersøkinga.pdf