Stryn vidaregåande skule

Elevundersøkinga hausten 2014


Alle elevar ved Stryn vidaregåande skule blir inviterte til å vere med på elevundersøkinga om skulemiljø, trivsel og læring på skulen.
Undersøkinga skal gjennomførast innan 21.november

Sjå neste side for meir informasjon og pålogging