Stryn vidaregåande skule
Stryn vidaregåande skule   Foto: Stryn vgs

Stryn vidaregåande skule Foto: Stryn vgs

Elevundersøkinga skuleåret 2021/2022

Den årlege elevundersøkinga vert gjennomført i veke 47 og 48. Undersøkinga skal gje oss ein indikator på kva vi er gode på og kva vi må forbetre.

Elevane svarar på spørsmål om mellom anna trivsel og læring, og undersøkinga er sjølvsagt anonym.

Informasjon til føresette/foreldre finn de her på nynorsk, arabisk, dari, tigrinja og engelsk

For generell informasjon om elevundersøkinga, sjå her