Stryn vidaregåande skule

Energieffektive lokalsamfunn


Elevane på VG1 Bygg- og anlegg arbeider denne veka med å finne energisparande løysingar som er bærekraftige og framtidsretta i lokalsamfunnet.
Fire vidaregåande skular i Sogn og Fjordane arbeider med samme tema denne veka, og torsdag 20.november er det fylkesfinale via videokonferanse.