Vg1 Bygg- og anlegg   Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Vg1 Bygg- og anlegg Foto: Johanne Elisabett Sørdal

Engasjerte elevar i regnveret

I dag stod nivellering på timeplanen til elevane på vg1 Bygg- og anlegg. Nivellering er den mest nøyaktige forma for høgdemåling. I regnveret nytta elevane kantina for å øve seg i praksis.