Stryn vidaregåande skule

Fagdag for 9.klasse


I går fekk 9.klassingane i Stryn og Hornindal kunnskap om og kjennskap til framtidige læreplassar og arbeidsplassar lokalt i Stryn.
Fagdagen var eit samarbeid mellom arbeids- og næringsliv, vidaregåande skule og ungdomsskulane i Stryn og Hornindal.

Mål for dagen;

* Styrke overgangen frå ungdomsskule til vidaregåande skule til fagutdanning,

vidare- og høgare studie

* Elevane får sjå samanheng og mulegheiter mellom opplæring, yrke og

studieval

* Vidareutvikle samarbeidet mellom skulane, arbeids- og næringsliv

* Elevane får gjere seg kjende med læreplassar, arbeidsplassar og framtidige

kompetansearbeidsplassar i StrynBygg- og anleggsteknikk

27 elevar

Helse- og oppvekst

29 elevar

Service og samferdsel

12 elevar

Studiespesialisering(maks 40)

38 elevar

Oppmøte på Stryn vidaregåande skule kl.09.00 (Kantina)

Kl. 09.30 – 10.30

Gr.1: HS-Bygg (Omsorgssenteret)

Gr.2: Stryn Eiendom (Hool) (Minibuss mellom dei to arbeidsplassane)

Kl. 09.30 – 10.30

Stryn Omsorgssenter

Kl. 09.30 – 10.40

XL-Bygg Sølvberg

(Salsfaget)

Gruppe1. Fjordingen kl.09.30 (20 stk)

Gruppe2. PWC kl .09.30(20 stk)[E-verksbygget]

Gruppe2. Fjordingen kl. 10.10 (20 stk)

Gruppe1. PWC kl. 10.10(20 stk)

Kl. 10.45 – 11.45

Gr.1: Stryn Eiendom (Hool,)

Gr.2: HS-Bygg (Omsorgssenteret)

Kl. 10.45 – 11.45

Tonning Barnehage

Kl. 11.00 – 11.40

TTT / Flåten transport

(Yrkessjåfør/logistikk)

Kl. 10.50 – 11.45

Sparebanken Sogn og Fjordane

Lunch i Kantina på Stryn vidaregåande skule kl. 12.00 – 12.30

Alle elevane må ta med matpakke!

Kl. 12.45 – 13.10

Hagen Treindustri

(produksjon, )

Kl. 13.20 – kl. 13.50 *

Pre Tre (fagskule/ingeniør)

(Stryn vgs – Store Auditoriet)

Kl. 12.45 – kl. 13.45

Stryn Helsestasjon

Kl. 12.40 – 13.15

Stryn Torg

Kl.13.30- 14.00

Nettbuss (persontransport..)

Kl. 12.40 -13.10

Gr1: Fysioterapi v/ Thomas Heisig

(Stryn Torg)

GR2: Stryvo v/ Terje Blaalid

Kl. 13.20 – kl. 13.50 *

Pre Tre (fagskule/ingeniør)

(Stryn vgs – Store Auditoriet)

Kl. 14.00 – kl. 14.35 **

Politi. Gruppa er med Stsp

(Stryn vgs – Store Auditoriet

Kl. 13.55 – kl. 14.20

Ambulanse

(Perhusvegen 26)

Kl. 14.10 – kl. 14.40

Hotel Alexandra

(resepsjon, sal, reiseliv)

(Stryn vgs – klasserom)

Kl. 14.00 – kl. 14.25: **

Politi v/ Jan Tore Sunde

(Stryn vgs – Store Auditoriet)

14.40 – 15.20 **

Teknisk og Rådmann

Stryn vgs; Store Auditoriet)

Kl. 14.40 – kl. 15.20

Evaluering

Evaluering

Kl. 14.40 – 15.20 **

Stryn kommune, Teknisk og Rådmann

(Stryn vgs; Store Auditoriet)