Stryn vidaregåande skule

Fagdag for 9.klasse


Torsdag 24.april fekk 9.klassingane i Stryn og Hornindal kunnskap om og kjennskap til framtidige kompetansearbeidsplassar i Stryn.
Fagdagen var eit samarbeid mellom arbeids- og næringsliv, vidaregåande skule og ungdomsskulane i Stryn og Hornindal.


Mål for dagen;
*Styrke overgangen frå ungdomsskule til vidaregåande skule til fagutdanning, vidare- og høgare
studie
*Elevane får sjå samanheng og mulegheiter mellom opplæring, yrke og studieval
*Vidareutvikle samarbeidet mellom skulane, arbeids- og næringsliv
*Elevane får gjere seg kjende med læreplassar, arbeidsplassar og framtidige
kompetansearbeidsplassar i Stryn

Bygg- og anleggsteknikk
30 elevar
Helse- og oppvekst
21 elevar
Service og samferdsel
13 elevar
Studiespesialisering
40 elevar
Oppmøte på Stryn vidaregåande skule kl.09.00
Kl. 09.30 – 10.30
Gr.1:Hagen Treindustri(15stk)
Gr.2:Stryn Eiendom (Hool) (Minibuss opp til/frå Hool)
Kl. 09.30 – 10.30
Stryn Omsorgssenter
Kl. 09.30 – 10.40
XL-Bygg Sølvberg
(Salsfaget)
Gruppe1. Fjordingen kl.09.30 (20 stk)
Gruppe2. PWC kl .09.30(20 stk)[E-verksbygget]
Gruppe2. Fjordingen kl. 10.10 (20 stk)
Gruppe1. PWC kl. 10.10(20 stk)
Kl. 10.45 – 11.45
Gr.1: Stryn Eiendom (Hool,15stk)
Gr.2: Hagen Treindustri(15stk)
Kl. 10.45 – 11.45
Tonning Barnehage
Kl. 11.00 – 11.40
Thor Tenden Transport
(Yrkessjåfør/logistikk)
Kl. 10.50 – 11.45
Sparebanken Sogn og Fjordane
Lunch i Kantina på Stryn vidaregåande skule kl. 12.00 – 12.30
Alle elevane må ta med matpakke!
Kl. 12.35 – 13.10
Pre Tre
Kl. 13.10 – kl. 13.45
Skarstein & Walaker
(Stryn vgs; Store Auditoriet)
Kl. 12.45 – kl. 13.45
Stryn Helsestasjon
Kl. 12.40 – 13.10
Nettbuss(persontransport,+)
Kl.13.15- 13.45
Rema1000 (sal/logistikk)
Kl. 12.35 -13.10
Pre Tre
Kl. 13.10 – kl. 13.45
Skarstein & Walaker
(Stryn vgs; Store Auditoriet)
Yrke- og utdanningsvegar
Kl. 14.00 – kl. 14.35
Kveen
14.45 – 15.20
(Stryn vgs; Lille Auditoriet)
Kl. 13.55 – kl. 14.20
Ambulanse
(Perhusvegen 26)
Kl. 14.30 – kl. 14.55: Fysioterapi
(Stryn vgs; Audiot.)
Kl. 14.00 – kl. 14.35
Moods(sal/logistikk)
Kl. 14.45 – 15.20
Hotel Alexandra
(resepsjon, sal, reiseliv)
(Stryn vgs; Rom xxxx)
Yrke- og utdanningsvegar
Kl. 14.00 – kl. 14.25: Politi v/ Jan Tore Sunde
Kl. 14.30 – kl. 14.55: Fysioterapi v/ Thomas Heisig
Kl. 15.00 – kl. 15.25: Lærarutdanning v/ Anita Flo
(Stryn vgs; Store Auditoriet)