1STA og 1STB i Briksdalen   Foto: Leiv Arne Egseth

1STA og 1STB i Briksdalen Foto: Leiv Arne Egseth

Fagleg ekskursjon til Briksdalen

På fredag var det praksisnær undervisning i geografi, samfunnsfag og naturfag for elevane på Vg1 studiespesialisering. Per Ingebrigt, Hans Petter og Leiv Arne stod for undervisningsopplegget og avrunda med grilling på Kleivane.