Stryn vidaregåande skule

Felles fagdag Eid og Stryn vidaregåande skule


Frå kl. 12.30 i dag var pedagogane frå Eid og Stryn samla til felles økt i fagskriving.
Olga Dysthe og Frøydis Hertzberg leverte inspirerande fagstoff til ettertanke og refleksjon.
Kva legg vi i omgrepet Å kunne uttrykke seg skriftleg i dei ulike fagområda og korleis koble sammen og forstå eigenarta til dei ulike fagområda?