Miljøhus   Gemini

Felles samarbeidsprosjekt i Nordfjord

Dei vidaregåande skulane i Nordfjord starta opp med eit felles forprosjekt i januar der tema har vore framtidas Miljøhus. Forprosjektet er tverrfagleg og har fokus på både yrkesfaga og realfaga.