Stryn vidaregåande skule

Fokus på grunnleggande ferdigheiter....


Det var hektisk aktivitet på verkstaden til VG1 elevane på Bygg- og anlegg i går.Her var det øving på grunnleggande ferdigheiter og bruk av handverktøy.
Det var intens konsentrasjon og stort engasjement i arbeidet. Og - det var ikkje så enkelt å felle ut graderingar på ulike nivå.....

ba
ba