Stryn vidaregåande skule

Foreldreinformasjon VG1


Orsdag 26.august frå kl.18.00 - 20.00 inviterer Stryn vidaregåande skule foreldra til VG1 elevane til informsjonsmøte.

Sjå invitasjon på neste side.

logo stryn


18.08.2015

Invitasjon til foreldremøte Vg1

Stryn vidaregåande skule har gleda av å invitere deg til foreldremøte onsdag 26. august 2015 frå kl 18.00 – 20.00 på Stryn vidaregåande skule (auditoriet).

Frå Forskrift til Opplæringslova §20-4

«Skulen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra...»

Møtet er todelt med ein fellesdel og ein del der foreldra møter kontaktlærar og faglærarane til eleven.

Fellesdelen har følgjande innhald:

· Velkomen v/ konstituert rektor Randi Bjørset

· Generell informasjon

Dei klassevise samlingane med kontaktlærar har følgjande innhald:

· Om klassen

· Om utdanningsprogrammet eleven går på.

· Korleis jobbar vi i læringsprosessane?

· Informasjon om rutinar ved skulen.

· Samarbeid og kontakt mellom skule og heim.

· Presentasjon av lærarane

· Val av foreldrekontakt.

Vel møtt

Med helsing

Randi Bjørset