Skolearena

Foreldretilgang til fråvær og karakterar

Vil du følgje med på korleis det går med eleven din, bør du lage deg ein brukar på SkoleArena. Der fører skulen fråvær, merknadar, varsel og vurderingar. Du vil da få ein e-post kvar gong det blir ført noko som gjeld din elev

Sogn og Fjordane fylkeskommune har opna for at dei videregåande skulene kan gi foreldre tilgang til vurderings- og fråværsmodulen i Skolearena.

Skolearena er det verktøyet lærarane brukar til føring av fråvær og karakterar, vurderinger og eventuelle kommentarar. For å få tilgong til Skolearena, må foreldrene registrere seg og søkje om tilgong. Elevane sin kontaktlærar får melding om førespurnaden og godkjenner tilgongen.

Her kan du logge deg på Skulearena

  1. Velg foresatt
  2. Velg ny foresattbruker
  3. Fyll inn informasjon (skuleeigar: Sogn og Fjordane fylkeskommune)
  4. Send forespørsel 
  5. Kontaktlærar godkjenner og sender passord på epost

Når eleven fyller 18 år, vert foreldretilgongen til Skolearena sletta automatisk.