Revebjelle

Revebjelle

Forlenger unntak frå fråværsreglane ut skuleåret

Kunnskapsdepartementet forlenger dei mellombelse unntaka frå fråværsreglane til å gjelde ut heile skuleåret. Det betyr mellom anna at dei vanlege dokumentasjonskrava ved fråvær av helsegrunner ikkje gjeld. Les meir.