To elevar frå helse- og oppvekstfag tek blodprøve

Foto: Reed Foto AS

Frå fagbrev til høgskule

Høgskolen i Oslo og Akershus opnar no for at helsefagarbeidarar med fagbrev kan søkje direkte til sjukepleiestudiet utan generell studiekompetanse. Meir informasjon finn du her.