Framtidshuset- Spenstig prosjekt på VG2 Byggteknikk -


I prosjektet arbeider elevane i grupper der dei skal designe sitt Framtidshus.
I går var arkitekt Tore Geir Aalnd rettleiar for elevane. Aaland bidrog med mykje nytting læring om kva som var viktige moment gjennom byggeprosessen - frå ide til ferdig hus.

bb