Stryn vidaregåande skule

Frukt, vann og tobakksfri dag


Onsdag 13.april i lunchen markerer vi både Tobakksfri dag, Frukt- og grønt dag og Vanndagen. Markeringa er ein del av folkehelsearbeidet ved skulen, og er eit samarbeid mellom folkehelsegruppa ved skulen, Stryn kommune ved folkehelsekoordinator, helsestasjonen og tannhelsetenesta.