Stryn vidaregåande skule

Frukt, vann og tobakksfri dag


Onsdag 15.april i lunchen markerer vi både Tobakksfri dag, Frukt- og grønt dag og Vanndagen.
Markeringa er ein del av folkehelsearbeidet ved skulen, og er eit samarbeid mellom folkehelsegruppa ved skulen, Stryn kommune ved folkehelsekoordinator, helsestasjonen og tannhelsetenesta.

frukt