Stryn vidaregåande skule

Fruktbart og lærerikt samarbeidmellom Eid og Stryn vidaregåande skule


Ei gruppe elevar frå VG1 TIP på Eid vgs var i Stryn i dag der dei fekk opplæring innan truck og truckkøyring i teori og praksis.
Elevane på VG2 Transport og logistikk var stolte, ivrige og engasjerte instruktørar.

t

t