Foto: Stryn vgs

Foto: Stryn vgs

Fylkesmeisterskap i yrkesfag 14.februar

Sogndal vidaregåande skule var i år vertsskule for Fylkesmeisterskapen som er ein yrkesfagleg konkurranse i regi av Worldskills Norway og Sogn og Fjordane fylkeskommune. 133 elevar deltok og konkurrerte innan 20 ulike yrkesfag.

Vinnarane vil gå vidare til Skole-NM 2018 som vert arrangert i april månad.

Alle elevane på Vg2 yrkesfag ved Stryn vidaregåande skule med faglærarar reiser til Sogndal denne dagen.

Stryn vidaregåande skule deltek med konkurranselag innanfor følgjande fag:

* Yrkessjåførfaget

* Tømrarfaget

* Betongfaget

* Helsearbeidarfaget

* Salgsfaget