Stryn vidaregåande skule

FYRFellesfag, yrkestetting og relevans


Stryn vidaregåande skule er FYR skule kommande skuleår.
Målet med FYR-prosjektet er å betre yrkesrettinga av fellesfaga på dei yrkesfaglege utdanningsprogramma.
Vil du vite meir? Sjå neste side.


Frå Utdanningsdirektoratet si nettside

FYR - Fellesfag, yrkesretting og relevans

Hovedinnhold

Målet med FYR-prosjektet er å forbedre yrkesrettingen av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram.

  • Artikkel
  • Publisert: 02.10.2014

Hva er FYR?

FYR-prosjektet startet høsten 2011 som et underprosjekt i NY GIV, men fra 2014 – 2016 er FYR et eget prosjekt og ansvaret er overført fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. FYR er et tiltak i Kunnskapsdepartementets Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring.

Hvorfor FYR?

Det at fellesfagene blir mer yrkesrettede vil bedre sammenheng i utdanningen og bidra til økt motivasjon og gjennomføring hos elevene. Prosjektet skal sikre at elever i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene får en opplæring i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag som oppleves som relevant for deres skolehverdag og er yrkesrettet mot fremtidig arbeidsliv.

Nøkkelelementer i FYR

  • kompetanseutvikling for lærere
  • utvikling av læringsressurser
  • utvikling av metodiske grep
  • utvikling av en kultur for samarbeid på skolene for å bedre yrkesrettingen

Skolering for lærere i yrkesfag og fellesfag

Til og med høsten 2016 blir det gjennomført en omfattende skolering. Skoleringen omfatter både lærere i yrkesfag og fellesfag. For å sikre god forankring og utvikling av FYR i etterkant av skoleringen er det en forutsetning at også skoleledere deltar. På skoleringene vil lærere få konkrete verktøy som kan brukes direkte i undervisningen, og skolene vil få hjelp til å planlegge arbeidet med sin skoles kultur for yrkesretting.

FYR tårn